Gazania "Kiss"

   Flame Mix                     Mix                           Orange

        Rose                                 White